ג. הקריאה בזוהר

הקריאה בזוהר נעשית בלילות החורף מראש חודש חשוון או מט״ו בו עד פרשת יתרו , אולי משום שהלילות ארוכים , וגם בתאפילאלת היו משכימים . רוב בתי הכנסת קמים וגומרים את הזוהר . אדוני אבי היה מפרש למשכימים בבית הכנסת ע״ש באלו בן יחיא ( = ר׳ מכלוף נזרי ) כמה קטעים . סדר הקריאה : מחצית השעה הראשונה משתיים וחצי עד שלוש מוקדשת לאמירת וידוי ותיקון חצות לאחר חליצת נעליים ( תיקון רחל ולאה ) . שאר הזמן מוקדש לקריאה בזוהר . כל לילה קוראים זוהר של פרשה אחת . הזוהר נקרא כולו , וגם האידרות . בשתי האידרות במהלך קריאת הזוהר היו מתכבדים בתה ובמאחיא . יש שהקריאה נעשית בביתו של גביר כמו בא יאהו דוואני , הוא ר׳ אליהו בן דוד תורג׳מן , שבביתו הייתה קבוצת קוראים . בתום קריאת כל הזוהר נערכת סעודה . מימון הוצאות הסעודה נעשה על ידי המשתתפים או על ידי יחידים . במסגרת הראשונה רק המשתתפים בזוהר מוזמנים לסעודה עם קצת קרובים , והסעודה נערכת בשבת לאחר שחרית , לאחר שכל אחד קידש בביתו . במסגרת השנייה שבה מימון הסעודה נעשה על ידי יחיד מתנדב , המתנדב מזמין לביתו קהל רב של אנשים ונשים , ואנשים רבים מחברה קדישא הנכנסים לבית הנדיב ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן