ב. פסוקים או קטעים שאומרים לפני הקריאה ואחריה

5 כבשאר קהילות מרוקו ( נתיבות המערב , עמ׳ רח סעיף כו ) . 6 כבשאר קהילות מרוקו ( נתיבות המערב , עמ׳ רח סעיף כו ) . 7 בשם אדוני אבי . 8 בשם אדוני אבי . לילות אלה שבהם התלוויתי לאדוני אבי בבית הכנסת זכורים עליי לטובה . 9 המנהג לומר ״אין כאלהינו״ בכל יום מבוסס על אחת מהוראות הגר״א לתלמידיו שעלו לארץ ישראל שעליהם לקבל עליהם מנהגים ספרדיים , כמו : 1 ) הגבהת ספר התורה לפני הקריאה ( נוהג עד היום בקרב פרושי ירושלים ); 2 ) נשיאת כפיים מדי יום ; 3 ) אמירת ״אין כאלהינו״ בימות החול ; 4 ) אמירת ״אשמנו בגדנו גזלנו ... ״ רק פעם אחת בסליחות ובקינות . רוב האשכנזים אינם מודעים לתקנות אלה כי רוב ספרי הסליחות / קינות הנם תצלומים מהוצאות חו״ל הישנות , והמדפיסים החדשים אינם מכירים את התקנות האלה ( הערת אליהו נוב , מודיעין ) . 10 אמירת ׳אין כאלהינו׳ ואחריה ׳אתה תושיענו , אתה תקום ... מועד׳ היא על פי סדר רב עמרם גאון ( הרפנס ) בסיום תפילה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן