2. מהדורת ההפטרה: נוסח השרח ותרגומו העברי

א הנושא : העונש על עזיבת ישראל את התורה – כליה בשלבים , כבצירת ענבים ואריית תאנים . אס ף אסיפם נאם יהוה אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה והעלה נבל ואתן להם יעברום ( ירמיה ח , יג ) . קאל נביא ירמיה עליה אסלאם . פנא נפניהום יקול אלאה . ונזיבלהום לעדו נבוכדנצר יכליהום ויזליהום לבבל . ויקטעהום מתל מא ינקטע לעינב מן דאלייא סואי סואי . ומתל מא ינקטע לכרמוס מן לכרמא . עלא כטאוותהום די כטאוו בלמעאציא . ולא מן חן ולא מן רחם עליהום . עלא סבת די דאווזו עלא סראייעי . תורה שבכתב ותורה שבעל פה . ולא מן קבלו ולא מן שמעו לכלאם לחכמים . די כאנו ידרשו עליהום . ולא לאנביא די כאנו יתנבאיו עליהום . נאום הנביא ירמיה , עליו השלום : כלה אכלם נאום ה׳ והבאתי עליהם את האויב נבוכדנצר , אשר יחריבם ויגלם לבבל , ויבצרם כשם שבוצרים ענבים מן הגפן מעט מעט , וכשם שאורים תאנים מן הכרם , על חטאותיהם שחטאו במרי , באין מרחם וחונן עליהם . על שעברו על חוקי התורה , תורה שבכתב ותורה שבעל פה , ולא שמעו לדברי חכמים שהיו מוכיחים אותם , ולא לנביאים שהיו מתנבאים עליהם . ב הנושא : התבצרות ישראל בערי מבצר כמגננה מפני האויב . על מה אנחנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן