5. יום סידנא (בערבית יהודית)

תבנית : [ תבנית מעין אזורית ] . קינה לאומית בת חמש עשרה מחרוזות . בכל מחרוזת לרוב שבעה טורים דו צלעיים : ארבעה טורי ענף א , שני טורי ענף ב וטור מעין אזור . חריזה : אב . אב . אב . אב . אא . אא . אב . ( מחרוזת א׳ ) גד . גד . גד . גד . גג . גג . גב / ... משקל : שמונה הברות בצלע א ושש בצלע ב . חתימה : מסעוד אביחסירא . תמרור : ׳אל מקודש׳ של רבינו מסעוד אביחצירא ז״ל . מקור : כ״י ר׳ מסעוד מלול ; כתב יד אוניברסיטת בר אילן ; 147 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ירושלים . F – 36576 מבוא : קינה זו היא גרסה בערבית יהודית לקינה העברית הקודמת ׳אל מקודש׳ , וגם היא נשענת על איכא רבה הנ״ל ( וילנא ) פתיחתות ד״ה כד רבי יוחנן . יום סידנא רבנא אילאהנא / נאדא בכלייאן מקדאשו דוור אוזהו מא רגב פינא / ולעדו עמל גראד ראצו ימין בהזו בעעד מננא / חלף ביהא מעא נפשו חדד לוקת עלא זלאנא / הווא אוחדו יערף קייאסו 5 לויל זאנא עלא דנובנא / דכל לעדו עלא בלאדנא וחרק בנאר מנאזלהא / טמא היכל מקדאשנא נעמיו בדמוע עינינא / ושנינא יתדררצו מאדא מאזרא יא כוואני / מאדא מא סאר אולו ריתו פי אוקת למחאל דוורוני / במאמר רבי וקדרתו 10 פי ד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן