4. אל מקדש

כתובת השיר : קינה סי׳ אני מסעוד אביחצירא חזק חזק אמיץ . תבנית : [ תבנית מעין אזורית ] . קינה לאומית בת עשרים ושש מחרוזות . המחרוזת הראשונה היא מחרוזת פתיחה . בכל מחרוזת ארבעה טורים תלת צלעיים : שלושה טורי ענף וטור מעין אזור . חריזה : אאב , גגב , דדב , ההב , ( מחרוזת א ) וווז , חחחז , טטטז , יייז ( מח׳ ב ) , כככל , מממל , נננל ( מח׳ ג ) ... משקל : ד ד ח הברות ברוב הטורים . חתימה : אני מסעוד אביחצירא חזק חזק אמיץ . מבוא : קינה זו מפייטת את המדרש המתאר את החורבן של בית המקדש ואת התערבות האבות למען ישראל ( איכה רבה [ וילנא ] פתיחתות ד״ה כד רבי יוחנן ) . להלן מובא בפירוש לפני כל מחרוזת הקטע המדרשי המפויט , ואחר כך פירוש מילולי של הטורים . המקור : צילום כתב יד ר׳ מסעוד מלול ז״ל מטבריה ; כתב יד אוניברסיטת בר אילן ; 147 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ירושלים . F – 36576 אל מקדש / עת ממקדש / כבש עיניו להחריבו ימין הדרו / לאחורו / השיבו מפני אויבו ובה נשבע / זמן קבע / לא יזקק עד קץ יבוא אוי נא לנו / כי חטאנו / כי באו זרים מושבו 5 נוגש הצית / אש בראשית / צרותיו בהיכל קדשי אותה שעה / גדול דעה / א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן