3. ציון עיר יוצרי

הסוג : קינה לאומית לתשעה באב . התבנית : תבנית קבע . בשיר מחרוזות מרובעות טורים של שלושה טורים המתחרזים ביניהם בחרוז קבוע בכל הבתים , וטור שלישי בחרוז שני קבוע בכל הבתים . החריזה : אאאב / אאאב / ... המשקל : שבע הברות בכל טור . החתימה : אקרוסטיכון אלפביתי וחתימה : יצחק [ אביחצירא ] . תמרור : ׳ציון הלא תשאלי׳ לר׳ יהודה הלוי . המקור : צילום כתב יד ר׳ מסעוד מלול ז״ל מטבריה ; כתב יד בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ירושלים . F - 43616 מבוא בקינה זו מרובים דברי הצער , הקובלנה והתלונה של כנסת ישראל על מצבה , והם משולבים בפניות המשורר אליה לבכות ולקונן : ׳בכי ותתאונני / ספדי מאד קונני // בלילה קומי רני / ושאי קינה על הרים׳ . ציון מונה את עלילות האויב : טבח הכוהנים והלוויים ומעשי ההשפלה כלפיה . הקינה מתאפיינת בדימויים שונים של ציון לתיאור מצבה האומלל : היא דומה לציפור שניצודה , לאנייה המיטלטלת בין גלי הים ולאסיר הכבול בכבלי ברזל . הקינה מלאה בטרוניות ודברי קובלנה כלפי ה׳ שעזבה והשליכה החוצה ו׳לא זכר עת נעורים׳ . בהמשך נשמעות שאלות נוקבות : ׳למי אצעק הורוני / הלא אל עזבני ?! איה צורי ומגני / איך נ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן