2. בת ציון כלה נאה

כתובת : קינה תמרור ציון , ולשונה קשור מאלף ועד תיו , ובסופה סימן אני יצחק אביחצירא אמיץ . הסוג : קינה לאומית לתשעה באב . התבנית : מעין אזורית . בשיר מחרוזות מרובעות טורים : שלושה טורי ענף וטור אזור . החריזה : אאאב / גגגב / ... המשקל : שבע הברות בכל טור . החתימה : יצחק אביחצירא אמיץ ( בראשי הטורים : . ( 52 – 45 תמרור : ׳ציון הלא תשאלי׳ לר׳ יהודה הלוי . המקור : צילום כתב יד ר׳ מסעוד מלול ז״ל מטבריה ; אוסף מיכאל קרופ ; 550 כתב יד ביה״ס הלאומי והאוניברסיטאי , F – 75409 עמ׳ 44 ב . מבוא היצירה כולה היא קינה על ציון וירושלים . בשני הבתים הראשונים הפיוט מעמת את עברה המפואר של בת ציון עם מצבה העגום לאחר החורבן : בת ציון כלה נאה / מקום תורה ונבואה // איך לשואה ומשואה / היה מקום משכני הלא היית אהובה / לאל דגול מרבבה // אך עתה את עזובה / מעמי והמוני בהמשך המשורר פונה הן לציון והן לעצמו בקריאה לבכי , לדאגה ולקולות של צעקה וצווחה : ׳קול צעקה וצוחה / ויגון ואנחה׳ . הקינה מציגה בפני הקורא כמה מחזות ומראות של החורבן : חורבן בית המקדש , הערים ששממו מבתיהם , שפיכות דמים של ׳אנשי חכמה ועצה / ואגדות ודרשה׳...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן