1. ציון כלילת יפי

תבנית : מעין אזורית . קינה לאומית בת עשרים ושש מחרוזות . בכל מחרוזת ארבעה טורים : שלושה טורי ענף וטור מעין אזור . חריזה : אאאב , גגגב / ... משקל : שבע הברות בכל טור . חתימה : א״ב + יעקב אביחצירא חזק . מקור : צילום כתב יד ר׳ מסעוד מלול ז״ל מטבריה ; אוסף מיכאל קרופ ; 550 כתב יד ביה״ס הלאומי ירושלים , F – 75409 עמ׳ 44 א . מבוא הקינה נחלקת לשתי חטיבות : חטיבה א ( טורים – ( 48 – 1 תיאור חורבנה של ירושלים והסבל והעונש שפקד את כנסת ישראל ; חטיבה ב ( – ( 72 – 49 דברי נחמה ועידוד על קץ הגלות והגאולה העתידה . כל הטורים עד טור 50 בנויים ברצף של פניות המשורר לציון בפועלי ציווי נוכחת , לנקוט פעולות אבל שונות על החורבן : להתאבל , להתענות , להסתגף , להתעטף בשק , לומר קינות , לבכות , להיאנח ... בטורי הפניות המשורר משלב גם שאלות של תמיהה על המהפך לרעה שחל בציון על ידי שאלות : איך , איה , כמו ׳איך בזרה תתחלפי / ירשה הדריך׳ ( , ( 8 תוך הצבת תמונות השלווה בעבר לעומת ההרס בהווה . החל מטור 51 ה׳ פונה לציון ומעודדה בהבטחות ובתמונות של גאולה , וקורא לה להתחזק ולהחזיק מעמד תוך הצהרות של עשיית נקם באויבים , קיב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן