יט. קינות לתשעה באב

שני קבצים של קינות לתשעה באב מארפוד ידועים לנו : כ״י מסעוד בן ישי ( = בניסו ) וכ״י משה נזרי . בכל קובץ רשומות קינות בכתב יד , חלקן רק נזכרות והכותב מפנה את הקורא למקורן ב׳ארבע תעניות׳ או ל׳קול ה׳ תחינה׳ בציון הדף . להלן רשימת הקינות לפי סדרן בקובץ הקינות כ״י משה נזרי מארפוד . הקינות הנזכרות בשמן והמופנות ל׳קול ה׳ תחינה׳ ו ' ארבע תעניות׳ מופיעות כאן בסוגריים עגולים . ויקרא ה׳ אלהים צבאות , יום זה אקונן וארים קול , יללה אעצים ואצעק , אעצים היום קול יללה , יום חובי ענה בי , ( שאי קינה ) , איילותי בגלותי , איך מקדשי בר כחשי , בכי עמי לאולמי , אהה ירד על ספרד , ( גרושים מבית , על יום חרבן , בת ציון שמעתי , עד מתי ה׳ , שכורת ולא מיין , יום נלחמו ) , על שוד המוני , ( שנה בשנה , אבכה ועל , בורא עד אנה , לשכינה , אללי לי , עד אן צבי מודח , יהודה ישראל , ציון הלא תשאלי ) , ציון הלא תשאלי לריה״ל , מי יתן ראשי מים , יום קינה היום , אחזיק נא לי , ( ארים על שפיים ) , אל גלותנו הולכים , ( על הר המוריה ) , היום לכם ינעם , על שבר בת עמי , פרץ על פרץ , ( היכל ה׳ , נלאה להילל ) , שברון מתניים ופחד , תבער...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן