יד. סדר ליל תשעה באב

סדר ליל תשעה באב כולל שלושה חלקים : קינות , תפילה , קריאת מגילת איכה ומה שבא אחריה . א . כל המתפללים יושבים על הארץ יחפים ואומרים את הקינות המודפסות : א . ׳הלנופלים תקומה׳ ; ב . ׳בורא עד אנה׳ , ואחריהן ׳על נהרות בבל׳ . ב . התפילה : מתפללים ערבית , ואין החזן אומר קדיש אלא רק ׳והוא רחום׳ ו׳ברכו׳ . מדלגים על ׳שים שלום׳ בעמידה , ואומרים רק ׳ברכנו ברוב עוז ושלום׳ ובלי ׳יהי רצון׳ ו׳אלהי נצור׳ , ואחר העמידה החזן אומר ׳חצי קדיש׳ ( בלי ׳תתקבל׳ ) . ג . אחרי ערבית אומרים את הקינות הבאות : א . ׳נשכבה בבושתנו ותכסנו כלימתנו׳ ; ב . ׳איך אבלה ואומללה׳ ( אוצר א . ( 2740 ג . ׳בליל זה יבכיון׳ . ד . אחרי הקינות קוראים מגילת איכה , וקודם קריאתה הקורא אומר ׳ברוך דיין האמת׳ . את הפרק האחרון ׳זכור ה׳ מה היה לנו׳ הקהל קורא בקול והחזן חוזר עליו , והקהל חוזר על הפסוק שלפני האחרון של ׳איכה׳ , ׳השיבנו ה׳ אליך ונשובה חדש ימינו כקדם׳ , שלוש פעמים . 31 כבשאר קהילות מרוקו ( נתיבות המערב , עמ׳ ריא סעיף טו ; עמ׳ ריב סעיפים יח – יט ; עטרת אבות , שם , סעיף יד ) , וראה ישראל סבא , עמ׳ . 357 32 שלא כמנהג צפרו שהיו אוכלים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן