יג. סעודה מפסקת בערב תשעה באב

אוכלים סעודה בישיבה על הקרקע , סעודה זו כוללת לחם ותבשיל של עדשים , ואחר כך הולכים לבית הכנסת יחפים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן