יב. שבת שלפני תשעה באב

א . בשבת חזון שלפני תשעה באב נוהגים לאכול בשר , אבל משתדלים לא להותיר ממנו לאחר שבת , ואם נותר אין אוכלים אותו . ב . גם בשבת חזון אין מחליפים בגדים עליונים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן