יא. שבוע שחל בו תשעה באב

שבוע שחל בו תשעה באב לא נהג בקהילות תאפילאלת , שהרי תספורת , נישואין ואירוסין , ׳שהחיינו׳ והכאת תלמידים אסורים מי״ז בתמוז , וכביסה ואכילת בשר אסורים מראש חודש . 28 ראה ישראל סבא , עמ׳ . 357 29 בשם ר׳ מסעוד מלול , ו׳ באב תשס״ח . 30 בשאר קהילות מרוקו היו שהחמירו בכמה דברים , כגון כביסה ואכילת בשר , רק בשבוע שחל בו ט״ב ( נתיבות המערב , עמ׳ ריא סעיף טו ; עמ׳ ריב סעיפים יח – יט ; עטרת אבות , שם , סעיף י ) .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן