ט. מראש חודש אב ועד ט' באב

א . אין אוכלים בשר מב׳ אב עד ליל מוצאי תשעה באב , ועד בכלל . ב . אם יש מילה מב׳ אב ואילך שוחטים בשביל בעלי השמחה . ג . בתקופה השלטון הצרפתי , כשהצבא הצרפתי היה בעיר והזמין בשר עבור חייליו , כ 80 – 50 קילו בשר , לא יכלו להימנע משחיטת בקר גם בימי א׳ ח׳ באב , ולכן היו שוחטים עבורם בקר בשחיטה כשרה כדי להפקיעו מתורת נבלה , אבל לא בדקו אחר כך את הריאות , כדי לא לטעות ולמכרו ליהודים . ד . ר׳ ישראל הורה היתר לאחרים לאכול עופות ביום ה׳ באב , יום הילולתו של האריז״ל . 21 שלא כמנהג שאר קהילות מרוקו ( נהגו העם , עמ׳ קטז סעיף כה ; עטרת אבות , שם , ט ) . 22 שלא כמנהג שאר קהילות מרוקו ( נהגו העם , עמ׳ קט סעיף א ; עטרת אבות , שם , סעיף י ) . 23 שלא כמנהג שאר קהילות מרוקו שנהגו להפטיר ׳דרשו ה׳ בהמצאו׳ בצום גדליה ( נהגו העם , עמ׳ קיז סעיף כז ; עטרת אבות , שם , סעיף יא ) . 24 על פי החיד״א שכתב ב׳מורה באצבע׳ : ׳נהגנו בראש חדש אב לאכל בשר לכבוד ראש -חודש׳ ( סימן ח , חודש אב , סעיף רלב ) . כך היה מורה גם ר׳ ישראל אביחצירא ( ישראל סבא , עמ׳ , ( 357 וכן מנהג קהילת צפרו ( נהגו העם , עמ׳ קי סעיף ו ) . בשו״ע סימ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן