ח. ראש חודש אב

א . נוהגים לשחוט בקר בערב ראש חודש אב , ולמחרת בראש חודש מחלקים ואוכלים . ב . בראש חודש אב מתפללים מוקדם ואוכלים סעודה בשרית אחרונה . ג . בשבת חזון שלפני תשעה באב אין שוחטים לכבוד שבת , ור׳ ישראל אביחצירא הורה היתר באכילת בשר מן המצוי בשבת חזון .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן