א. תקופת בין המצרים

תקופת בין המצרים נפתחת בצום י״ז בתמוז , שהנשים כינוהו ׳אציאם אזגיר׳ ( = הצום הקטן , הקל ) , ושיאה , שהוא גם סופה , הוא צום תשעה באב הקרוי בפיהן ׳אציאם לכביר׳ ( = הצום הגדול ) . הכול ידעו על צומות אלו והקפידו עליהם , וזה , כנראה , הטעם לכך שלא נהגו להכריז בבתי כנסיות על הצום ׳אחינו בית ישראל שמעו׳ בשבת שלפני הצום .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן