סיכום

הפרק פותח בדרוש מוהדר למתן תורה מאת ר׳ יעקב אביחצירא , בצירוף מבוא הכולל את מבנה הדרוש ונושאיו . אחריו מפורטים מנהגי חג השבועות של כלל קהילות מרוקו וקהילות תאפילאלת : סדרי תפילה , תיקון ליל שבועות , מנהגי קריאה של האזהרות של ר׳ ראובן בר יצחק הברצלוני והאזהרות של רשב״ג , תחרות הקריאה וגורלו של המשתתף התורן האחרון כמועמד לשטיפת מים בידי קהל ילדים ומבוגרים במשך שעה קלה בחצר בית הכנסת . כמו כן מתוארות שתי סעודות קהילתיות של משה רבנו ושל דוד המלך הנערכות בבתי נדיבים . בהמשך מופיעה סקירה על חברת עץ החיים בארפוד שבמסגרתה מתנהלים שיעורי תורה פעמיים בשבוע ונערכת סעודה מרכזית ביום ראשון של שבועות . בסקירה זו נמסרים פרטים על החברה : תכנית הלימודים , משכן החברה , נשיאה ותקציבה . הפרק נחתם בפיוט מוהדר לשבועות , ׳אשורר היום שירה ושבחה׳ מאת ר׳ יצחק אביחצירא , מלווה לפניו במבוא כללי לפיוטי התורה נוסח ר׳ יצחק אביחצירא , וכן בתיאור הוויי המים בשבועות . להלן מנהגים ייחודיים לשבועות בקהילות תאפילאלת : א . אין נוהגים לקשט את בית הכנסת בשבועות בענפים ובפרחים . ב . בליל א׳ של שבועות נשארים ערים כל הלילה בבית...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן