1. מבוא לפיוטי התורה לר׳ יצחק ב״ר יעקב אביחצירא

מבין עשרת פיוטיו של ר׳ יצחק ב״ר יעקב אביחצירא שלושה ( ד – ו ) מוקדשים לתורה ולמתן תורה בשבועות , והם עשירים בעניינים שונים הקשורים לאירוע מעמד הר סיני . הנה כמה מן הרעיונות . תוארי התורה : בפיוטי התורה מופיעה התורה בשלל תארים נכבדים . מלבד התארים הידועים : תורת ה׳ תמימה , בת מלך פנימה ( ד , 3 ) בולט בייחודו ובנדירותו התואר ׳בת אדני האדנים׳ ( ד , 7 ) המעניק לתורה ייחוס רם ונעלה . בשני פיוטים מופיעים גם התארים ׳אמון מפלא אמון מצנע׳ ( ד , ; 3 ה , 2 ) על התורה , שהייתה מוצנעת ונסתרת לפני ה׳ ( בר״ר א , א ); ׳חמדה גנוזה היא אלפים שנה׳ ( ד , . ( 41 סיכומם של התארים הוא השיבוץ ׳רבות בנות עשו חיל / ואת עלית על כלנה׳ ( ד , . ( 2 סגולותיה : התורה משיבת נפש עגומה , ומגנה על הלומד לשמה ( ד , . ( 6 – 5 התורה שקולה כקרבן ומנחה , ׳זאת התורה לעלה למנחה׳ ( ד , ; 13 ה , (; 3 זאת ועוד : ׳עשר וכבוד בשמאלה / וארך ימים בימינה׳ ( ד , . ( 14 התורה היא נחלה לישראל ( ד , (; 12 ׳יקרה היא משבע חכמות , נקנית בחיל מעלות׳ ( ד , , ( 15 הם מ״ח דברים שבהם התורה נקנית ( אבות ו , ה ) , ׳בה נבראו העולמות , בה נמצאו כל סגלו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן