ד. פיוט לשבועות

לכבוד חג השבועות ויום מתן תורה נתחברו פיוטים רבים בידי משוררי משפחת אביחצירא , ובכללם ר׳ יצחק ב״ר יעקב .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן