ב. מנהגי חג השבועות

. 1 אין נוהגים לקשט את בית הכנסת בענפים ובפרחים . . 2 בליל א׳ של שבועות נשארים ערים כל הלילה בבית הכנסת ללא מאכל , חוץ משתיית תה , וקוראים ׳תיקון ליל שבועות׳ לפי סדר ׳קריאי מועד׳ : תורה , נביאים וכתובים , משניות , מדרשים , אידרא רבא ותרי״ג מצוות . בסיום הקריאה עם שחר מתפללים שחרית . . 3 גם בבית הכנסת ע״ש בבא צאלי לומדים כל הלילה , ולקראת שש הולכים לטבול במקווה . בשעה שבע מתפללים שחרית , אחר כך קוראים תהלים ואחר כך הולכים כל המוזמנים לבית משה חכון ( משה בן יצחק שטרית ) להשתתף בסעודה של דוד המלך . . 4 מתפללי בית הכנסת ע״ש באלו בן יחיא משתתפים בסעודת ההילולה של משה רבנו בביתו של באבא לו . . 5 בשחרית יום א׳ לפני הוצאת ספר תורה קוראים את הכתובה לחג השבועות ׳ירד דודי לגנו׳ לר׳ ישראל נג׳ארה , וביום ב׳ את הכתובה ׳בסימנא טבא ... בששי בשבת׳ לר׳ חביב טולידנו׳ . 21 ראה גם ישראל סבא , עמ׳ , 355 שלא כשאר קהילות מרוקו שנהגו לקשט ( נתיבות המערב , עמ׳ רה , סעיפים ח – ט ; עטרת אבות , פרק כד , סעיף א ) . 22 מקור המנהג להיות ער כל הלילה הוא על פי שער הכוונות לאריז״ל דף פט ע״א הנשען על זהר ח״ג פח ע״א . להל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן