1. מבוא לדרוש

נושא הדרוש : הדרוש נשען בעיקר על המדרש של עליית משה למרום לקבל את התורה , הצגת שאלות ומתן תשובות . מבנה הדרוש ונושאיו : א . פתיחה חגיגית בת שני חלקים : . 1 פתיחה מדרשית על דימוי ישראל לתפוח . . 2 פתיחה חגיגית בחרוזים על מעלת מעמד הר סיני ומתן תורה לישראל . ב . ציטוט המדרש על עליית משה למרום , ערעור המלאכים על מתן תורה לישראל ופניית ה׳ למשה להחזיר להם תשובה ( בבלי שבת פח ) . ג . השאלות שמעורר מדרש זה : מדוע תמהו המלאכים , למה ה׳ לא השיב להם בעצמו על שאלותיהם , למה שאל אותם משה על כל עשרת הדיברות . ד . התשובות : . 1 ערעור המלאכים לא היה על פשט התורה , אלא על הסוד המתאים להם . . 2 משה הוכיח להם שישראל ראויים לקבל את סודות התורה מכמה טעמים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן