א. דרוש למתן תורה

מחבר הדרוש : ר׳ יעקב אביחצירא זצ " ל . מקור הדרוש : דורש טוב לר׳ יעקב אביחצירא , ירושלים תשנ״א , עמ׳ נא – נג . ההדרה : הדרוש מובא כאן בחלקו הראשון . השינויים שנעשו : פיענוח ראשי תיבות , השלמת קיצורים , סימון הפיסוק הדרוש וציון מקורות בצירוף מבוא קצר .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן