מבוא

חג השבועות – שמות שונים יש לו : חג הקציר , יום הביכורים , עצרת , חג מתן תורה , הקהל , יום החמישים . וסימנך : “ חקת שבעה״ – ראשי תיבות : חמישים , קציר , תורה , שבועות , ביכורים , עצרת , הקהל . שמות אחדים מציינים את אופיו המקראי של שבועות כחג הקציר וכיום הביכורים , ואחרים מציינים את אופיו הרוחני כיום מתן תורה המקובל בכל קהילות ישראל שלאחר החורבן . בקובץ הפיוטים ׳יגל יעקב׳ לר׳ יעקב אביחצירא וצאצאיו נתחברו לכבוד שבועות ולכבוד התורה פיוטים רבים המתארים את יום מתן תורה ומעמד הר סיני , עליית משה למרום , סגולותיה של התורה , כינוייה ותאריה , שמחת התורה ומצב העולם והבריאה בעת מתן תורה ושמחת התורה . לפיוטים אלה מוקדש מבוא כללי בפרק זה ופיוט מוהדר לר׳ יצחק אביחצירא : ׳אשורר היום שירה ושבחה׳ . הפרק עוסק במנהגי חג השבועות : תיקון ליל שבועות , סדרי התפילה , סדר היום , קריאת הכתובה , סעודת דוד המלך וסעודת ההילולה של משה רבנו , קריאת תהלים , קריאת מגילת רות , קריאת האזהרות נוסח רבנו יצחק בן ר׳ ראובן ונוסח ר׳ שלמה אבן גבירול , קריאת ׳עשר למשאייל׳ בערבית וברכת השבטים מתוך ׳ארבעה גביעים׳ . כמו כן מתואר הה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן