2. פיוט משולב לכבוד רשב״י, ר׳ מאיר ור׳ יעקב אביחצירא

כתובת : ׳פיוט סי׳ [ מן ] אני מסעוד׳ . התבנית : אזורית . בפיוט שמונה מחרוזות , כולל מחרוזת פתיחה , המלוות ברפרין שבסוף מחרוזת א . בכל אחת שלושה טורים , ענף ושני טורי אזור . כל הטורים דו צלעיים . החריזה : אב . אב . אב . גג . גד . / הו . הו . הו . זז . זד . / ... המשקל : שמונה הברות בכל צלע . החתימה ( סימן ) : אני מסעוד [ אביחצירא ] . מקורות : יגל יעקב , נתיבות תשס״א , עמ׳ קעג . ארוממך אודה שמך / אל בעשותך נוראות צדיקיך חסידך / עושה על ידם נפלאות ברואיך ייראוך / להם למזכרת ולאות רבי שמעון גלה אורה / רבי מאיר אור מנורה . 1 ארוממך ... אל : עדה״כ יש׳ כה , א . בעשותך נוראות : על פי יש׳ סד , ב . . 2 צדיקיך ... נפלאות : ה׳ עושה נסים על ידי הצדיקים . . 3 ברואיך ייראוך : הבריות מתיראים מה׳ . להם למזכרת ולאות : מופתי הצדיקים הם מזכרת ואות לאמונה . . 4 אורה : הזוהר , ענייניו וסודותיו . רבי ... מנורה : 36 כך נמסר לי מפי אדוני אבי ומפי ר׳ משה שטרית מחיפה . בספר ישראל סבא , עמ׳ , 118 כתוב שר׳ ישראל לא היה אומר תחנון בהילולה של סבו ר׳ יעקב , של אביו ר׳ מסעוד ושל אחיו ר׳ דוד . ייתכן ששינה את מנהגו בארץ ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן