4. פיוט לכבוד רשב״י – מזמור שיר פי יביע

כתובת : ׳׳פיוט סי׳ [ מן ] מאיר אביחצירא חזק . נו׳ [ עם ] ׳יודו לך רעיוני׳ . יכיל בקרבו קצת משבחי התנא הק׳ [ דוש ] האלקי הרשב״י ( ר׳ שמעון בר יוחאי ) זיע״א ( זכותו יגן עלינו אמן ) ליקוטי בתר ליקוטי מש״ח ( = משבחי חכמים ) וממדרשי חז״ל לכבוד הרשב״י זיע״א . התבנית : מעין אזורית . בפיוט שתים עשרה מחרוזות המלוות בפזמון המופיע במחרוזת א . בכל אחת ארבעה טורים דו צלעיים : שלושה טורי ענף וטור מעין אזור . החריזה : אב . אב . אב . בג / דה . דה . דה . הג / ... המשקל : שבע הברות בצלע הראשונה של הטור ושש בשנייה . החתימה ( סימן ) : מאיר אביחצירא . הלחן : ׳יודו לך רעיוני׳ [ לר׳ ישראל אביחצירא , יגל יעקב , תשכ״ב , עמ׳ סט ] . מקורות : יגל יעקב תשכ״ב , עמ׳ קז ; תשכ״ח , עמ׳ קז ; תשמ״ו , עמ׳ רמג ; תשנ״ה , עמ׳ קצג ; תשס״א , קעג ; כ״י . 35 זהר ח״ג רצו ע״ב . מזמור שיר פי יביע / לאל רם ונשא לכבוד אריא רביע / בוצינא קדישא מעין חי הנובע / חכמה בינה עצה ראשו לעב הגיע / קדוש הן אראלם 5 משתבח בך משתבח בך משתבח בך משתבח בך מרך רשב״י צדיק יסוד עולם אמורא תנא נקרא / סתם הוא דספרי נטמן בתוך מערה / ומר בריה בתרי מטעם גזרה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן