2. רשב״י וחברה קדישא

חברה קדישא ( להלן – ח״ק ) ידועה בשם ׳חברת ר׳ שמעון בר יוחאי׳ , או בקיצור ׳לחברה׳ . חבריה קרויים ׳לחבריין׳ , ריבוי של ׳חברי׳ ( חבר ) . הם פועלים בהתנדבות לשם גמילות חסד , לכן ח״ק קרויה גם ׳חברת גומלי חסדים׳ . בעיקרה , ח״ק מיועדת לטפל בנפטר בכל השלבים משעת הגסיסה ועד לסעודת ההבראה של האבלים , אבל היא ממלאת גם תפקידים אחרים שיפורטו בהמשך . מבנה החברה : בראש החברה עומד ׳שיך לחברא׳ ( = נשיא החברה ) . סגנו קרוי ׳אשיך אצע׳יר׳ ( = הנשיא הזוטר ) . מתחתם – החברים , שנחלקים לקבוצות או משמרות . בראש כל משמרת עומד אחראי הקרוי ׳מוקדם׳ . נשיאי החברה : נשיא החברה הראשון היה דוד בן מכלוף מלכה ( = בדו בן מכלוף ) . היה איש הדר ובעל סמיכה מתאפילאלת . אחריו מילא את מקומו ביגו מכילף ( = יעקב בן מכלוף אביכזר ) , והנשיא האחרון היה ר׳ מאיר שטרית . עם התרוקנות העיר ועליית רוב התושבים לארץ מילא את תפקיד נשיא החברה מר אברהם ילוז ( הנא יגו ) , שהיה חבר בחברה קדישא מימי בחרותו . כניסה לחברה : חברות בח״ק נחשבת לזכות גדולה , מעין הצטרפות לחברתו של רשב״י עצמו . לפיכך לא כל אחד נמצא ראוי להיות מועמד ולהימנות בחברת רשב״...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן