4. מנהגי ההילולה דר׳ מאיר

מתפללים ערבית חגיגית , שרים פיוטים לכבוד ר׳ מאיר בעל הנס ומדליקים נרות . אין אומרים תחנון ביום ההילולה , שבלאו הכי חל בי״ד אייר – פסח שני . אנשי החברה עורכים סעודה ביום , ואנשים הקרויים על שם ר׳ מאיר בעל הנס נוהגים לערוך סעודה בביתם . יש שנהגו לאכול מצה ביום זה . 12 הסעודה נערכה בביתו של בא - יא עכו ( יחיא בן יעקב יתאח ) .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן