3. פיוט לכבוד ר׳ מאיר

כתובת : פיוט לכבוד רבי מאיר בעל הנס זיע״א . נועם שמחו אמוני . סי [ מן ] יהודה שמחון בר יעקב חזק חזק אמיץ . התבנית : מעין אזורית . בפיוט בתים מרובעי טורים : שלושה טורי ענף וטור מעין אזור . בית ב משמש רפרין . החריזה : אאאב / גגגב / ... המשקל : חמש הברות בכל טור . הלחן : ׳שמחו אמוני׳ . החתימה ( סימן ) : יהודה סמחון בר יעקב חזק חזק אמיץ . מקור : ר׳ יהודה סמחון , ׳שבח ורנה׳ , עמ׳ יג . נוסח מקורי ערבי תרגום עברי יא צחאבנא תגדמו / לסידנא תכדמו רעינו התחזקו / לאדוננו עבדו ראה מערוף יסמו / הווא מול נס מפורסם בשמו / הוא בעל הנס יאלאלאן יא לאן / יאלאלאן יא לאן יאלאלאן יא לאן / יאלאלאן יא לאן ר׳ מאיר בעל הנס ר׳ מאיר בעל הנס הווא ראה מסמוע / פלמונדו מזמוע הוא הרי מפורסם / בכל העולם מעלום ומסנוע / הווא מול נס מנוסה ונודע / הוא בעל הנס וילא נעיד לכבאר / פנסים לכבאר אם אתאר ואספר / בנסים הגדולים לי עמל פכל נהאר / הווא מול נס שעשה כל יום / הוא בעל הנס דאך נהאר זאתו / ברוריה מראתו אותו יום באתהו / ברוריה אשתו עלא כתהא רגבתו / הווא מול נס על אחותה ביקשתו / הוא בעל הנס הא כתי ראה נסבאת / יא מול אתבאת הנה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן