2. חברת ר׳ מאיר בעל הנס (=רמב״ה)

׳סתם משנה ר׳ מאיר׳ . לפיכך קבעה לה חברת ר׳ מאיר בעל הנס שבארפוד כמטרה ראשית ללמוד משניות יום יום ולערוך את ההילולה של התנא הקדוש , ר׳ מאיר בעל הנס . החברה שכנה בבית הכנסת ׳צלאת ביהודה׳ על שם מייסדו , ר׳ יהודה סמחון , שהקימו בשנת כי ׳תש״א׳ / 1941 והקרוי על שמו . ר׳ יהודה – אישיות בולטת בעיר , תלמיד חכם , שוחט ומוהל , דרשן ומשורר , מיוחס ובן אבות . בית הכנסת היה צנוע בגודלו ובמניינו , והיה סמוך לביתו של המייסד ששימש גם חזן בית הכנסת . נציג מטעם בית הכנסת בוועד הקהילה היה שלום יתאח . סדר הלימוד : אנשי החברה קוראים כל יום ח״י פרקים של משניות , באופן שכל ששת הסדרים מסתיימים בתום שלושים יום . בכל חודש חוזרים וקוראים את כל משניות הש״ס . בט״ו באייר כל שנה עושים את ההילולה של ר׳ מאיר . מספר הרשומים בחברה הלומדים משניות כשישים איש . מהם גרעין קבוע של כמניין המשתתפים כל לילה , והשאר משתתפים בקבוצות תורניות מתחלפות . בנוסף ללימוד משניות קראו גם זוהר כל מוצאי שבת . נשיא החברה : משה בן דוד מלכה . תקציב : תקציב החברה נגבה מתרומות שנאספו בקופת ר׳ מאיר בעל הנס וממכירת נרות בהילולה , ובהן מימנו את ההוצא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן