1. מבוא

ר׳ מאיר בעל הנס ור׳ שמעון בר יוחאי הם דמויות מוכרות וידועות , אנשי מופת וגיבורי תרבות בכל קהילות תאפילאלת . אל שניהם פונים הכול בשעת צרה וצוקה . בעת שאישה מקשה ללדת , בעת אבדן תקווה וחוסר אונים קוראים ׳אלהא דר׳ מאיר ענני׳ ומדליקים לזכרו נר . לכבוד כל אחת משתי הדמויות נוסדה חברה : חברת ר׳ שמעון בר יוחאי וחברת ר׳ מאיר בעל הנס . טקסי קריאה נעשים לכבודם בבתי כנסת , קריאת הזוהר לכבוד רשב״י ולימוד משניות לכבוד ר׳ מאיר . לשניהם נעשות הילולות , כל אחת במועדה , ולכבוד שני התנאים נתחברו עשרות פיוטים . להלן תיאור של שתי החברות וההילולות .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן