2. מהדורת פרקי אבות – נוסח עברי ונוסח השרח

להלן הנחיות לגבי כתיבת בגדכפ״ת דגושות ורפויות : ב = , B ב = ; BB ג = ; G ג = ; GG ד = ; D ד = ; DD כ = ; K ככ = ; KK כ = רפויה , ככ = כ כפולה ; ת = ; T ת = ; TT ר = ; R רר = ; RR פ = F או פ ; פפ = פ ערבית דגושה . ה = ה״א מפיק = עיצור ; הה = = HH ה דגושה ; עע = ע דגושה . שאר האותיות הדגושות הן כפולות , כמו ס = סס ; ל = לל ; צ = צצ ... אות אחרי ה״א הידיעה גלויה או סמויה באה עם דגש , כמו זמאעא = אזמאעא . פרק א ( א ) משה קבל תורה מסיני . ומסרה ליהושע . ויהושע לזקנים . וזקנים לנביאים . ונביאים – מסרוה לאנשי כנסת הגדולה . הם אמרו שלשה דברים : הוו מתונים בדין . והעמידו תלמידים הרבה . ועשו סיג לתורה . משה קבל תורה מן סיני . ומככנהא ליהושע . ויהושע לסיוך . וסיוך לאנבייא . ולאנבייא מככנוהא לאהלין זמאעא לכבירא . הומא קאלו תלת מסאייל : כונו מאההלין פסרע . ווקפו תלאמדא יאסר . ועמלו זרב לתורה . ( ב ) שמעון הצדיק . היה משירי כנסת הגדולה . הוא היה אומר : על שלשה דברים העולם עומד : על התורה . ועל העבודה . ועל גמילות חסדים . שמעון לעאדל כאן מן תבקיית אהלין זמאעא לכבירא . הווא כאן דרי ביקול . עלא תלת מסא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן