1. מבוא

תיעוד השרח של פרקי אבות עם שלל הערות מתוכנן על ידי משה בר אשר כמהדורה עתידית הנשענת על הקלטה של מור אביו . מבוא מדגמי ודברים אחדים על המהדורה פרסם בסוף ספרו ׳לשונות , מסורות ומנהגות׳ . לפיכך אמעט להלן בדברי מבוא שכמה מכלליו הובאו כבר על ידי בר אשר , ואתמקד בנוסח השרח שהילך בקהילות תאפילאלת ( ריסאני ) וארפוד , שמא יהיו הבדלים כלשהם בינו לבין זה של בר אשר שמקורו כנראה בבודניב . מנהג עתיק יומין לקרוא פרקי אבות בשש השבתות שבין פסח לעצרת בתאפילאלת ומחוצה לה . קריאה זו כוללת את חמשת פרקי המסכת של המשנה בתוספת הפרק השישי המכונה ׳קנין תורה׳ והכולל ברייתות בשבח התורה . הקריאה היא בשבת לפני מנחה לאחר קריאת משלי . קריאת משלי בתאפילאלת נעשתה על ידי מבוגרים , אחד מקרא ואחד עבראן , וקריאת פרקי אבות נעשתה בדרך כלל על ידי ילדים ובני נוער בנוכחות הוריהם שהקשיבו להם ועודדום . כל ילד קורא משנה אחת ומתרגם וחוזר חלילה . במהלך השבוע שלפני השבת הילדים מתכוננים ומתרגלים את הקריאה עם המלמד בחדר . הקריאה העונתית מהווה שעה אחת של קורת רוח להורי הילדים וקרוביהם . הקריאה נעשית בנעימה דקלומית קצבית , וכן גם התרגום ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן