ב. מנהגי ספירת העומר

. 1 בליל ספירת העומר נוהגים לומר את השיר ׳שירו לאל בשירה / ברכו על הספירה׳ . . 2 נהגו לחלק בליל א׳ מלח מוצק לכל מתפלל , ונושאים אותו בבגד בכל ימי הספירה כסגולה . . 3 יש שנהגו לשאת עמהם בנוסף למלח העומר גם חתיכת אפיקומן וסכין קטנה לשמירה . . 4 המנהג בתאפילאלת הוא שבכל ימי הספירה עד לערב שבועות אין מסתפרים , אין לובשים בגדים חדשים , אין שוחים במים ואין מברכים ׳שהחיינו׳ . . 5 זמן הברכה של ספירת העומר : מעדיפים לברך אחרי ׳קדיש תתקבל׳ , אבל אם הלילה עדיין לא הגיע מאחרים אחרי ׳עלינו לשבח׳ . . 6 סדר הספירה : החזן קורא ׳לשם יחוד׳ בנוסח ייחודי הרשום בתפילת החודש , אחר כך אומר ׳ברשות מורי ורבותי׳ והקהל עונה ׳ברשות שמים׳ , אחר כך מברך ׳על ספירת העומר׳ וכל הקהל עונים ב״ה וב״ש ואמן , אחר כך מונה את יום הספירה , כמו ׳היום שמונה ימים לעומר , שהם שבוע אחד ויום אחד׳ , ומסיים ׳הרחמן הוא יחזיר עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו׳ והקהל חוזר על הברכה ועל הספירה . לבסוף קוראים שמונה פסוקים היוצרים את השם יאהדונה״י ו׳למנצח בנגינות׳ , כרשום בתפילת החודש . 1 ראה בהמשך ( ב ) את הפיוט המוהדר כאן . 2 למלח סגולה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן