פרק תשיעי בין פסח לעצרת ספירת העומר, פרקי אבות, הילולות ר׳ מאיר בעל הנס ור׳ שמעון בר יוחאי