6. אסרו חג

בראשונה היו ממעטים במשא ומתן באסרו חג . בישול המצות הקרויות ׳רגאייף׳ אין מבשלים רגאייף במימונה , ועל מצות אחרי פסח מברכים ׳בורא מיני מזונות׳ .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן