4. סעודה אחרונה של פסח

ביום האחרון של פסח , הוא יום טוב שני של שביעי של פסח , נהגו הכול לעשות אחר מנחה סעודה אחרונה , ויש שקראוה ׳סעודת המשיח׳ . מתפללי בית הכנסת של סבי , ׳צלאת באלו בן יחיא׳ , היו הולכים אחר מנחה לבית סבא ואוכלים את הסעודה האחרונה של פסח : בשר ומצות , והיו שותים ורוקדים . סעודה מרכזית נעשתה בביתו של מרא דאתרא , בבא צאלי , השתתפו בה כמה מניינים , והוגשו בה סלטים , דגים ובשר ביד רחבה . הסעודה הייתה מלווה בפיוטים מ׳יגל יעקב׳ ומ׳תהלה לדוד׳ לר׳ דוד חסין , הפיוט שבו משולב ׳מה נורא המקום הזה׳ ואולי גם הפיוט ׳משיח בן דוד מלכנו׳ לרדב״ח ( משולב ביגל יעקב נתיבות , עמ׳ . ( 307 הסעודה נמשכה כמה שעות והייתה מלווה בשתייה גדולה של יין ועראק , והאנשים היו יוצאים שיכורים מבית בבא צאלי .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן