1. יום שביעי של פסח

בליל שביעי של פסח אין נוהגים לקרוא בבית הכנסת את הסדר המופיע בקריאי מועד . אולם למחרת ביום תכונה רבה ניכרת בבית הכנסת . ביום זה שרים את שירת הים במקהלה בנעימה אטית של טעמי המקרא , ואחריה קוראים בחגיגיות את הפסוקים ׳ותקח מרים הנביאה׳ עד ׳כי אני ה׳ רפאך׳ . העולה לשירת הים זוכה לתואר ׳חתן שירה׳ ולכבוד עלייה זו מביא כיבוד מיוחד עבור מתפללי בית כנסת , מעין קידוש בסוף התפילה הכולל מאחיא , ביצים קשות חמות , אגוזים ושקדים . כל מתפלל מתכבד בביצה אחת , ולחזן נותנים חמש ביצים . בדרך כלל אין מתעכבים בבית הכנסת , והרוב נוטלים את הכיבוד לבתיהם . פיוטים מיוחדים מושרים לפני ׳ה׳ מלך׳ ולפני ׳ברוך שאמר׳ המתארים את בקיעת ים סוף ומאורעותיו . להלן אחד מהם , ׳יום זה השיגנו׳ , לר׳ יעקב אביחצירא , המונה את הנסים שנעשו לישראל ביום זה על הים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן