2. ההגדה – נוסח עברי ונוסח השרח

ליל חמשה עשר בבואו מב״ה ( = מבית הכנסת ) ירחוץ הכוסות וימלא אותם ויאמר : ׳אלה מועדי ה׳ מקראי קדש אשר תקראו אותם במועדם׳ . כשחל בשבת מתחילין כאן : יום הששי . ויכלו השמים והארץ וכל צבאם : ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה : ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות : כשחל בחול מתחילין כאן : סברי מרנן : לחיי ברוך אתה ה׳ , אלהינו מלך העולם , בורא פרי הגפן : ברוך אתה ה׳ , אלהינו מלך העולם , אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון , וקדשנו במצותיו . ותתן לנו ה׳ אלהינו באהבה ( שבתות למנוחה ) מועדים לשמחה , חגים וזמנים לששון את יום השבת הזה , את יום חג המצות הזה , את יום טוב מקרא קדש הזה , זמן חרותנו , באהבה מקרא קדש זכר ליציאת מצרים . כי בנו בחרת ואותנו קדשת מכל העמים . באהבה וברצון בשמחה ובששון ( שבתות ) ומועדי קדשך וישמחו בך כל ישראל מקדשי שמך . ברוך אתה ה׳ . מקדש ( השבת ו ) ישראל והזמנים : אילא זא פסח לילת לחד יכון פיה סימן יקנה״ז . תפסירו : יין , קידוש , נר , הבדלה , זמן . ( = אם חל פסח במוצאי שבת יהי בו סימן יקנה״ז ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן