ו. מאכלים שנהגו לאכול או לא לאכול בפסח

מאכלים שנהגו לא לאכול בפסח : אין אוכלים בשר תרנגולים ויונים . אין אוכלים אורז וחומוס ושאר קטניות יבשות : פולים , אפונה ושעועית , אבל פולים ירוקים , אפונה ירוקה ושעועית ירוקה נוהגים לאכול . אין שותים תה , אלא משתמשים בנענע כתחליף לתה , ואין אוכלים סוכר ובמקומו אוכלים תמרים . 44 שמא תימצא בה חיטה . השווה שו״ע סימן תסז , סעיף י : ׳תרנגולת מבושלת שנמצא בה בפסח חטה מבוקעת׳ . 45 שלא כדעת מרן בשו״ע , אלא כדעת הרמ״א שו״ע או״ח , סימן תנג , סעיף א , וכמנהג רוב קהילות מרוקו שנהגו לא לאכול אורז בפסח ( נתיבות המערב , עמ׳ קעח סעיף לא ; זוכר ברית אבות , עמ׳ 89 סעיף ב ; עטרת אבות , פרק כב , סעיף ח ) . עיין דברי שלום ואמת , עמ׳ , 95 שנוטה להקל , וראה צילום פסק דין של ר׳ יעקב אביחצירא נגד התרת האורז בפסח ( ישראל סבא , עמ׳ 325 ) ודעת הרמ״א שו״ע או״ח , סימן תנה , סעיף א . 46 כמנהג קהילות מרוקו ( נתיבות המערב , עמ׳ קעח סעיף כט ; זוכר ברית אבות , עמ׳ 89 סעיף ב ; עטרת אבות , סימן ט ) . 47 לעניין אכילת קטניות – לכל הדעות הקטניות אינן נחשבות לדגן חמץ , והאיסור הוא רק משום גדר , גזרה וחשש : חשש לעירוב קמח , חשש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן