ה. פיוט לפסח יאמרו גאולי ה׳

תבנית השיר : השיר עשוי בתבנית מעין אזורית ובו עשר מחרוזות . בכל מחרוזת ארבעה טורים דו צלעיים : שלושה טורי ענף וטור אזור . חריזה : אב . אב . אב . גד . הו . הו . הו . גד / ... משקל : שמונה הברות בכל טור . סימן ( = חתימה ) : אני מסעוד [ אביחצירא ] . מקור : יגל יעקב ( מהדורת הרב ברוך אביחצירא ) נתיבות תשס״א , עמ׳ . 131  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן