1. הכנת הקערה וקריאת ההגדה

מכינים את הקערה , ותלמידי חכמים עורכים אותה עם כוונות האריז״ל . בליל א של פסח נהגו לקרוא את ההגדה בלי לתרגם , מפני שאנשי הבית עייפים מההכנות לחג , אבל בליל ב קוראים ומתרגמים לערבית בשביל הנשים והמון העם . 35 השווה נתיבות המערב , עמ׳ קעה סעיף יג . 36 בארפוד היו מוכרים לגוי בשם זילאלי בן עלי . 37 הטעם על פי ר׳ מסעוד מלול זצ״ל : הסכין כדי לגרש את המקטרגים על שאנו מזלזלים בלחם וזורקים אותו , והמלח הוא היפוך אותיות לחם וכן גימטרייה של שם הוי״ה שלוש פעמים כנגד ׳ה׳ מלך ה׳ מלך ה׳ ימלך לעולם ועד׳ ( הוי״ה = , 26 כפול = 78 = 3 לחם = מלח ) . 38 השווה נתיבות המערב , עמ׳ קעו סעיף כג . 39 השווה נתיבות המערב , עמ׳ קעה סעיף יח . 40 השווה מנהג כמה קהילות במרוקו , שנהגו לאכול בשר צלוי על האש בליל הבדיקה ( נתיבות המערב , עמ׳ קעד סעיף יב , בשם ר׳ יוסף משאש ) . 41 כמתואר בהגדות שלהם , וראה בהמשך . נוהגים להוסיף בהגדה קטעים אחדים , כמו הקטע הערבי ׳האכדא קסם אללאה לבחר׳ ( = כך גזר ה׳ את הים ) הנאמר בשעה שחוצים את המצה לשתיים , או הקטע העברי ׳ומנין שנתן לנו את ממונם׳ הנאמר לפני ׳אלו נתן לנו את ממונם דיינו׳ . א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן