3. מכירת חמץ

ביעור חמץ מן הבתים נעשה על ידי שריפה וכיוצא בה ולא על ידי מכירה פרטית של משפחות , ורק הסוחרים נהגו למכור את מפתח החנות או נתנוהו במתנה לגוי .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן