2. עירוב תבשילין ועירובי חצרות ומבואות

בראשונה הייתה חומה מסביב לעיר ארפוד ובה דלתות ומנעול , אבל הצרפתים הרסו את החומה וחכמי המקום היו סומכים על עמודי החשמל וחוטיהם להיחשב כהיקף חומה ועירוב . לכן היו עושים עירובי חצרות ומבואות בכל ערב פסח , כדי שיהיה מותר לטלטל מבית לבית , מבית כנסת לבית ומחצר לחצר וכיו״ב . וכיצד עושים את העירוב ? בתקופת ר׳ מכלוף אביחצירא היה השמש מבקר בכל בית וגובה חצי כוס קמח , אחר כך לשים שתים עשרה כיכרות לחם , ולכל בית כנסת מביאים שתי כיכרות ותולים אותן למעלה כדי שתישמרנה ולא תישברנה . הכיכרות נשארות עד לערב פסח הבא ונשרפות עם החמץ .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן