1. מבוא לדרוש

נושא הדרוש : הטעמים לגלות ישראל במצרים והתיקון לחטאי השעבוד . ( משנה ברורה שם , סעיף קטן ב ) . 7 מפי רחמא , אשת דודי ר׳ שלמה נזרי מבאר שבע . 8 השווה נתיבות המערב , עמ׳ קעג סעיף ד . א . טעמים לגלות מצרים . 1 גלות מצרים היא תיקון לחטא עבודה זרה של אדם הראשון שהיה נעבד . לעבודה זרה של ישראל אין תיקון אלא שריפה או תחליף על ידי הכשת נחש . גלות מצרים היא בבחינת הכשת נחש , ׳כנחש קולה׳ , ופרעה הוא ׳נחש בריח נחש עקלתון׳ . על ידי גלות מצרים נטהרו ישראל מזוהמת עבודה זרה ונתקיים בהם ׳פסילי אלהיהם תשרפון באש׳ . . 2 אדם בא על חוה בנידתה , ואז הבנים מתייסרים בנגעים . לכן גלו למצרים , כי פרעה הוא נחש עקלתון , נחש מצורע מוחלט , וכל אשר תחת ממשלתו לוקה בנגעים . ב . טעמים לגזרת פרעה ׳כל הבן הילוד היארה תשליכהו וכל הבת תחיון׳ . 1 פרעה סבר שעבודה זרה של ישראל יש להטיל לים המלח , ומכיוון שראה בבני ישראל מייצגים של אדם הראשון שנעבד על ידי בני דורו גזר להשליכם המימה . אבל חוה לא נעבדה . . 2 כל הזכרים היו תלויים באיפתו של אדם הראשון , כלומר נשתלשלו ממקורו , לכן עליהם לתקן את חטא אדם , אבל הנקבות היו באיפתה של ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן