ב. דרוש לשבת הגדול

מחבר הדרוש : ר׳ יחייא שניאור זלה״ה . מקור הדרוש : יש מאין , חלק ב , ירושלים תשל״ח , עמ׳ פט – צג . ההדרה : הדרוש מובא כאן בחלקו הראשון . השינויים שנעשו : פיסוק , פיענוח ראשי תיבות בסוגריים , השלמת קיצורים וציון מקורות בצירוף מבוא קצר .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן