2. בדיקת החיטה בידי הנשים

בשבת שירה , שחלה סמוך להילולה של ר׳ יצחק אביחצירא , הנשים מוציאות את החיטים משקיהן ומתחילות לנפותן ולנקותן מחרקים ודומיהם , ואחר כך שוטחות אותן בשמש תחת השגחה גדולה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן