6. פיוט מוהדר לפורים – אני אשירה

כתובת השיר : פיוט לפורים סימן יהודה בן יעיש . תבנית השיר : השיר עשוי בתבנית מעין אזורית ובו שלושים ושלושה בתים מרובעי טורים : שלושה טורי ענף וטור אזור . חריזה : אאאב . גגגב / ... משקל : חמש הברות בטור א , שבע בטור ב , חמש בטור ג ושבע ושמונה ( לרוב ) בטור ד . חתימה : אני יהודה בן סוסאן בר יעיש בן סוסאן חזק לעד . מקור : קובץ פיוטים בכ״י ממורשתו של ר׳ מכלוף לעסרי מקהילת ריש שבתאפילאלת . תוכן השיר : תיאור אירועי מגילת אסתר . 42 ראה בבלי מגילה ז ע״ב : ׳קם רבה שחטיה לרבי זירא , למחר בעי רחמי ואחייה׳ . 43 מפיה של זולי ילוז מבצאר ( ט׳ בכסלו תשע״ד ) . אני אשירה / לאל אים ונורא / עונה בצרה / לכל אשר יקרא נעים נאמן / עשה נס בזה הזמן / עת עמד המן / לאבד שה פזורה ישב במסבה / על שלחן מלך בחבה / חשב מחשבה / בלבו עצה נבערה יעץ והרים / עשר אלפים ככרים / נדר נדרים / לתת לעושי סחורה 5 הפיל גורלות / וכבש במזלות / דבר נבלות / על אמה זכה וברה ויאמר בחכמה / למלך הלא יש אמה / נפשה עגומה / ורודפת השררה דתיהם שונים / ומעשיהם מגנים / אינם נאמנים / סרו כפרה סוררה הואל קח שחד / לאבד כלם כאחד / רק ביום אחד / נפש מה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן