3. משלוח מנות

משלוח מנות לא היה מפותח דיו , והקפידו עליו בדרך כלל תלמידי חכמים . אדוני אבי היה נוהג לשלוח לבבא מאיר משלוח מנות על ידי : קערה ובה תרנגול ונתח בשר או לשון מבושלים . במשלוח מנות הצטיין ר׳ אליהו שטרית ( = בא יאהו בן הנאנא ) . בערב פורים היה אבא שוחט לו הרבה עופות ויונים . הוא היה אוהב תלמידי חכמים וחזנים , ולכולם היה שולח משלוח מנות מכובד . בבצאר לוקחים כעכים גדולים וקוסקוס למשפחות .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן