1. סדר התפילה

תפילת שחרית כרגיל . לאחר קדיש תתקבל ולפני הוצאת ספר תורה קוראים את הפיוט ׳מי כמוך ואין כמוך׳ , וסימנך : ׳פלס איכה ופלס מי כמוכה מא פיהום סימן ברכה׳ ( = כסף של יום תשעה באב , שבו קוראים מגילת איכה , וכסף פורים , שבו אומרים ׳מי כמוך׳ , אין בהם סימן ברכה כי לא טוב לעבוד בימים אלה ) . מוציאים ספר תורה , קוראים פרשת ׳ויבא עמלק׳ והקורא חוזר על הפסוק האחרון להשלים לעשרה פסוקים , ׳חצי קדיש׳ , ׳אשרי׳ , ׳ובא לציון׳ עד ׳ואתה קדוש׳ . בתום התפילה נוהגים הקהל לפרוע את נדריהם עבור נדבות בעליות לספר תורה ועבור מצוות שקנו במחצית השנה שחלפה מסוכות . במהלך היום בבית הכנסת ומחוצה 38 לא בסמיכות ל׳מי כמוך באלים׳ של שירת הים כדעת ספר הקדמונים ולא לפני ׳מי כמוכה׳ שלפני תפילת ח״י כמנהג התושבים , לפי שבתאפילאלת אין עושים הפסק מ׳ברוך שאמר׳ ועד סוף תפילת שמונה עשרה , על פי הקבלה . 39 שלא כמנהג קהילת צפרו שכל הקהל חוזר על פסוק זה ( נהגו העם , פורים , סעיף ד ) . לו מחלקים ההורים , הדודים והקרובים מעות דמי פורים לילדים ולנערים . אלה גם דמי הכיס היחידים שבהם הילדים זוכים אחת בשנה , ואל יום זה ציפו חודשים ארוכים . ביו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן