2. קולות הנפץ של ליל פורים

בעיצומה של קריאת המגילה , כל אימת שהחזן משמיע את השם ׳המן׳ , נשמעים קולות של יריות אקדחים מכל עבר . יש וההתלהבות עוברת כל גבול ונער מבוגר מדליק פתיל נפץ מתחת לספסל שיושבים עליו אנשים המאזינים לתומם לקריאת המגילה , והנה פתאום נשמע קול פיצוץ מבהיל רעיונים המרים את הספסל לגבהים ומטלטל את יושביו , בדרך כלל ללא גרימת חבלה , למזלם , אבל לקול צחוק אדיר של מקהלת נערים היודעים על המזימה וצופים בדריכות למהלומה . מחזה זה נשנה כל שנה בבית כנסת אחר , והיה המאורע המרכזי ביותר והלילה הסוער ביותר בבית הכנסת , שגם נחלי המים 36 ראה בבלי סנהדרין סד ע״ב . 37 ראה אוצר השירה , פ - . 39 הנשפכים על תורן האזהרות בשבועות בחצר בית הכנסת אינם משתווים לו ולמהומה הגדולה שמחוללים נערי פורים בשעת קריאת המגילה בלילה ואינם יכולים לכבות את אש התבערה שמציתים בני הנוער בהמן ובמרעיו . מחזה זה – למרות חומרתו הרבה – לא היה זוכה למחאה רבתי מצד הקהל , שכן הם הבינו ללבם ולשמחתם השנתית של ילדי הקהילה . מחזה זה נתפס בתודעה כעין חזרה למאורעות הנקם שחוללו אסתר ומרדכי נגד הקמים עליהם . החירות שניתנה לילדים בליל זה לעשות כחפצם אופיינ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן